Văn bản quy phạm pháp luật

Cơ quan ban hành
Lĩnh vực ban hành
Hình thức văn bản
Cụm từ tìm kiếm
 
Số bản ghi  

STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾUNgày/Trạng thái
1 Số: 85/2015/QH13 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Ban bành: 25/06/2015
Hiệu lực: 01/09/2015
3 Số: 04/2015/TT-BCA Thông tư quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Ban bành: 05/01/2015
Hiệu lực: 01/05/2015
5 Số 37/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn xã Hà Thượng Ban bành: 16/06/2014
Hiệu lực: 16/06/2014
2 Số: 167/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Ban bành: 12/11/2013
Hiệu lực: 28/12/2013
6 3852/QĐ-BVHTTDL Về việc Tổ chức triển lãm tranh trong khuôn khổ Những ngày Văn hoá Nga tại Việt Nam năm 2013 Ban bành: 31/10/2013
Hiệu lực: 31/10/2013
8 33/2013/TT-BTNMT THÔNG TƯ Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai Ban bành: 25/10/2013
Hiệu lực: 25/10/2013
4 Số 16/QĐ-UBND ngày 0 Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng xã Ban bành: 01/02/2013
Hiệu lực: 01/02/2013
9 26/11/2013 V/v không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp Ban bành: 22/01/2013
Hiệu lực: 22/01/2013
10 02/2011/TT-BNV Thông tư 02/2011/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 42/2010/NĐ-CP về Luật thi đua, khen thưởng và Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi do Bộ Nội vụ ban hành Ban bành: 24/01/2011
Hiệu lực: 24/01/2011
7 48/2010/QH12 LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP Ban bành: 17/06/2010
Hiệu lực: 01/12/2012

[1] 2 3 4 5 | Trang cuối