LĨNH VỰC THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Kỹ thuật trồng Hóp nhỏ
Số lượt xem: 255 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực lâm nghiệp | Kỹ thuật lâm sinh
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 04/05/2013
Hóp nhỏ có nguồn gốc ở miền Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam. Có thể gặp chúng ở cả dạng hoang dã và trồng trọt. Ở Việt Nam hóp nhỏ phân bố khá phổ biến ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam, hầu như tỉnh nào cũng có, nhưng tập trung nhất là các tỉnh vùng Trung Tâm Bắc Bộ và vùng Đông Bắc.
Từ khóa: Cây hóp nhỏ, kỹ thuật, phân bố, lâm nghiệp, nguồn gốc, kỹ thuật trồng hóp nhỏ


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật hệ thống

khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP