LĨNH VỰC THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Kỹ thuật nuôi ba ba thương phẩm
Số lượt xem: 2885 | Số lượt tải:7
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 06/10/2013
Giới thiệu kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng bệnh cho ba ba
Từ khóa: Quy trình kỹ thuật, kỹ thuật, chăn nuôi, ba ba, thương phẩm

Kỹ thuật nuôi Ba Ba, ếch đồng, cá trê lai
Số lượt xem: 317 | Số lượt tải:3
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 08/03/2013
Trong mấy năm gần đây, phong trào nuôi thủy sản đã và đang trở thành một nghề sản xuất có hiệu quả cao trong mô hình kinh tế VAC, nhất là các loài ba ba, ếch đồng, cá trê lai... Nhằm phục vụ phong trào nuôi thủy đặc sản đang phát triển này. Cuốn sách "Kỹ thuật nuôi ba ba, ếch đồng, cá trê lai", giới thiệu và bổ sung thêm một số kinh nghiệm, kỹ thuật mới được đúc kết từ thực tế của nhiều hộ gia đình sản xuất giỏi.
Từ khóa: Ba ba, ếch đồng, cá trê lai, cuốn sách, kỹ thuật nuôi

Kỹ thuật nuôi ếch đồng, cua sông và rùa vàng
Số lượt xem: 307 | Số lượt tải:2
Lĩnh vực: Lĩnh vực thủy sản | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 08/03/2013
Trong mấy năm gần đây, phong trào nuôi thủy sản đã và đang trở thành một nghề sản xuất có hiệu quả cao trong mô hình kinh tế VAC, nhất là các loài ếch đồng, cua sông, rùa vàng... Nhằm phục vụ phong trào nuôi thủy đặc sản đang phát triển này. Cuốn sách "Kỹ thuật nuôi ếch đồng, cua sông, rùa vàng", giới thiệu và bổ sung thêm một số kinh nghiệm, kỹ thuật mới trong nghề nuôi đặc sản, tiến đến làm giàu từ mảnh ruộng, vườn ao của mình, thoát khỏi cảnh nghèo khó.
Từ khóa: ếch đồng, cua sông, rùa vàng, kỹ thuật nuôi, cuốn sách, thủy sản, kỹ thuật


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật hệ thống

khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP