LĨNH VỰC THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh
Số lượt xem: 165 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả | Phòng trừ sâu bệnh
Người đăng: UBND xã Hà Thượng | Ngày đăng: 06/11/2013
cách dùng thốc trừ sâu
Từ khóa: cách phòng trừ sâu bệnh cho lúa


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật hệ thống

khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP