LĨNH VỰC THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

XỨNG DANH "ĐỆ NHẤT DANH TRÀ"
Số lượt xem: 136 | Số lượt tải:0
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây công nghiệp
Người đăng: UBND xã Hà Thượng | Ngày đăng: 06/11/2013
Từ chè Tân Cương đến Festival trà Trước lễ hội trà, chúng tôi tìm về chân núi Guộc, nơi "phát tích" cây chè, để sau đó không lâu, cả một vùng đồi núi điệp trùng của Thái Nguyên được vinh danh "đệ nhất danh trà". Trước mắt chúng tôi, núi Guộc sừng sững, uy nghi như "tấm phên giậu" che chắn cho dải đất Tân Cương, thành phố Thái Nguyên.
Từ khóa: chè Tân Cương, Festival trà, núi Guộc, đệ nhất danh trà, chè Thái Nguyên, chè xanh đặc sản

ảnh hưởng của mật đo và khoảng cách đến năng suất chè TRI 777
Số lượt xem: 142 | Số lượt tải:0
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây công nghiệp
Người đăng: UBND xã Hà Thượng | Ngày đăng: 06/11/2013
Giống chè TRI.777 đã được công nhận là giống chè mới và là một giống chè có nhiều triển vọng. Kết quả nghiên cứu về mật độ và khoảng cách trồng giống chè này là những đóng góp bước đầu quan trọng trong việc phát triển ở nước ta.
Từ khóa: giống chè, TRI 777, năng suất, , mật độ

Phục hồi nương rẫy bằng giống Chè già, cũ bằng giống mới
Số lượt xem: 356 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây công nghiệp
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 09/04/2013
Tiến bộ kỹ thuật trồng xen các giống mới được lựa chọn vào nương chè cũ là biện pháp tích cực để thay thế nương chè già cỗi, năng suất thấp. Cuốn tài liệu sẽ giới thiệu biện pháp và hiệu quả mức độ phổ biến của việc phục hồi nương rẫy bằng giống Chè già, cũ bằng giống mới
Từ khóa: chè, giống chè, nương, phục hồi


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật hệ thống

khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP