LĨNH VỰC THÔNG TIN KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Tỉa cành và tái tạo tán trên cây ăn trái
Số lượt xem: 3715 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/08/2013
Phim giới thiệu tới bà con phương pháp tỉa cành và tái tạo tán trên cây ăn trái sao cho đạt hiệu quả cao
Từ khóa: Tỉa cành, tái tạo, tán cây, cây ăn trái

cây cam
Số lượt xem: 158 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả
Người đăng: UBND xã Hà Thượng | Ngày đăng: 06/11/2013
ky thuat trong cam tren dat doi
Từ khóa: ky thuât trong cam

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG VÀ THÂM CANH HỒNG KHÔNG HẠT BẮC KẠN
Số lượt xem: 346 | Số lượt tải:4
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 05/07/2013
Công nghệ được áp dụng và hoàn thiện tại vùng sản xuất hồng không không hạt tỉnh Bắc Kạn. Một số đặc điểm chính của quy trình: Trên cơ sở các yêu cầu sinh thái của cây hồng và điều kiện tự nhiên của tỉnh Bắc Kạn, chúng tôi đã hoàn thiện nội dung quy trình kỹ thuật trồng và thâm canh cho giống hồng không hạt Bắc Kạn.
Từ khóa: quy trình, hồng không hạt, hồng Bắc Kạn, kỹ thuật


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật hệ thống

khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP