Nội dung chi tiết Phim KH&CN


Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả
Tỉa cành và tái tạo tán trên cây ăn trái

Ngày: 27/08/2013 | Số lượt xem: 3032 | Số lượt tải: 1     Facebook

Tỉa cành, tái tạo, tán cây, cây ăn trái

Bình luận


Phim nổi bật

Phim mới

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật hệ thống

khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP