Nội dung chi tiết Phim KH&CN


Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực và cây thực phẩm
Mô hình canh tác lúa lai GS9

Ngày: 27/08/2013 | Số lượt xem: 2514 | Số lượt tải: 1     Facebook

Mô hình, canh tác, lúa lai, GS9, lúa lai GS9

Bình luận


Phim nổi bật

Phim mới

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật hệ thống

khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP