Nội dung chi tiết Phim KH&CN


Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực và cây thực phẩm
Một số mô hình phòng trừ nhện gié hại lúa

Ngày: 27/08/2013 | Số lượt xem: 2917 | Số lượt tải: 1     Facebook

Mô hình, phòng trừ, nhện gié, nhện, nhện hại lúa, lúa

Bình luận


Phim nổi bật

Phim mới

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật hệ thống

khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP