Nội dung chi tiết Phim KH&CN


Lĩnh vực khác
Nhà Nông sáng tạo: Máy bào rau

Ngày: 27/08/2013 | Số lượt xem: 3204 | Số lượt tải: 1     Facebook

Nhà nông sáng tạo, máy bào rau, máy bào, rau

Bình luận


Phim nổi bật

Phim mới

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật hệ thống

khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP